REGULAMIN SPRZEDAŻY

Ochrona Danych Osobowych:
1) Dane teleadresowe zapisywane w arkuszu zamówieniowym wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb wygenerowania zamówienia oraz zrealizowania sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości, w zgodzie z prawem cywilnym.
2) Dane te nie są przekazywane dalej bez wiedzy i zgody Zainteresowanych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)
3) Klienci żądający faktury VAT za zakupione towary oświadczają, że są płatnikiem podatku VAT oraz prowadzą bieżącą działalność gospodarczą.

Zasady sprzedaży:
1) Oferowane ceny są cenami netto (VAT 23%),
2) Minimalna wielkość zamówienia za pośrednictwem sklepiku internetowego wynosi - 50,-zł netto.
3) Zamówienia, których wartość przekroczy 500,- zł netto, wysyłane są pocztą kurierską a ich koszt pokrywa Sprzedający. Zamówienia poniżej tej wartości wysyłane są na koszt Kupującego. Informacje o wielkości opłat za dostawę są podawane w trakcie realizowania zamówienia i okresowo mogą ulegać zmianie.
4) Dostępne formy płatności za zamówione towary: przedpłata (na podstawie f-ry pro-forma), przesyłka pobraniowa, odroczony termin płatności (dotyczy stałych Klientów).

Gwarancja:
Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na oferowane artykuły i usługi. Okres ten, rozpoczyna dzień dostarczenia przesyłki.

Reklamacje:
1) Zamówione towary wysyłane są do Kupującego w odpowiednich opakowaniach, zapewniających bezpieczną dostawę. Podpisując list przewozowy Kupujący potwierdza odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.
2) Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki wystąpią niezgodności ilościowe lub jakościowe należy zgłaszać je w ciągu 24h od odebrania przesyłki od kuriera. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem Zgłoszenia Reklamacyjnego>>
3) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez producenta jest zwrot wadliwej partii towaru wraz z opisem istoty problemu. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru leży po stronie zgłaszającego. W sytuacjach wyjątkowych Sprzedający może odstąpić od wymogu dostarczenia wadliwych lub uszkodzonych towarów do swojej siedziby.
4) Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dostarczenia wadliwego towaru.
5) O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient będzie poinformowany w formie pisemnej.
6) Towary uznane w trakcie reklamacji zostaną niezwłocznie przesłane Kupującemu na koszt Sprzedającego.


© PPHU PiktoGraf Arkadiusz Lis