Znaki zakazu

Znaki zakazu wyraźnie wskazują, jaka czynność jest zabroniona. Najczęściej stosuje się je w miejscach, w których ludzie są narażeni na niebezpieczeństwo i utratę zdrowia. Znajdują zastosowanie np. w dużych zakładach pracy, magazynach, placach budowy czy miejscach użyteczności publicznej. Znaki zakazu zapobiegają zachowaniom, które mogą spowodować zagrożenie. Celem znaków zakazu jest zatem ochrona pracowników i widzów przed możliwymi zagrożeniami.

Znaki zakazu - jak wyglądają?

naklejki, tabliczkibhp.pl, znaki zakazu, tabliczki

Znaki zakazu BHP mają postać czarnej ikony z czerwoną obwódką i ukośnym paskiem na białym tle, a część czerwona zajmuje co najmniej 35% powierzchni znaku.

Znaki zakazu to szeroka gama znaków zakazujących określonej nieuprawnionej czynności. Posiadają wiele zastosowań, takich jak palenie, wtargnięcie, dotykanie, zakaz picia wody, fotografowanie i wiele innych. Wybrane znaki są zgodne z normami PN-N-01256-03:1993 oraz PN-EN ISO 7010:2012.

Przykłady znaków zakazu BHP:

Znak zakazu z opisem

tabliczkibhp.pl, znaki zakazu, tabliczki

Aby ułatwić interpretację, znaki zakazu BHP często mają dodatkowe opisy oprócz piktogramów. Zidentyfikowanie takiego znaku jest wtedy dużo łatwiejsze i nie pozostawia miejsca na domysły. Warto pamiętać, że znaki zakazu z opisami muszą być umieszczone w takiej odległości, aby można je było dokładnie przeczytać w sytuacji zagrożenia lub ewakuacji.

Masz pytania do nas?


skontaktuj się z nami:

  • biuro@piktograf.pl